Atletický areál

Venkovní areál

 • dráha 400 m s tartanovým povrchem
 • tréninková tartanová rovinka s převýšením
 • 2 doskočiště pro skok vysoký
 • 2 doskočiště pro skok o tyči
 • 4 doskočiště pro skok daleký a trojskok
 • 2 sektory pro vrh koulí
 • sektor pro hod oštěpem
 • sektor pro hod diskem a kladivem

Vnitřní areál

 • krytý vrhačský sektor - pro trénink
 • krytý tartanový tunel, délka 135 m, 4 dráhy (šatny, sprchy, WC)
 • součástí je doskočiště pro skok daleký a skok o tyči

Další služby

 • půjčovna atletického náčiní - oštěp, disk, koule, kladivo, překážky aj.
 • zajištění certifikovaných rozhodčích
 • ozvučení
Atletický areál Atletický areál Atletický areál